مایکروسافت پراجکت (MSP)

  • برنامه‌ریزی و مدیریت ساده پروژه‌ها
  • مدیریت منابع انسانی و تجهیزات
  • امکان کار موثر و اولویت بندی شده
  • مدیریت پروژه از هر مکانی
  • ایجاد گزارش‌ها و ارائه‌های تاثیرگذار
  • پیش‌بینی تغییرات
  • تعامل با دیگر ابزارهای مجموعه آفیس