داشتن کاربرانی که به درستی آموزش دیده‌اند برای پیاده‌سازی موفق سیستم‌های مدیریت پروژه حیاتی است. مشاوران و آموزشگران پرومنتک با ده‌ها ساعت تجربه‌ی آموزشی به شما کمک می‌کنند تا الزامات دانشی یک استقرار موثر را به دست بیاورید. در این دوره‌ها تنها به انتقال مفاهیم پایه و کلیدی اکتفا نمی‌کنیم، بلکه می‌خواهیم فوت و فن کار را به شما یاد بدهیم. سیلابس دوره‌ها منعطف و مبتنی بر نقش است تا نیاز فضای کاری شما را پوشش بدهد.

دوره‌های آموزشی در این حوزه‌ها هستند:

  • اصول مدیریت پروژه سازمانی و رویکردهای پیاده‌سازی آن
  • کاربری مایکروسافت پراجکت (MSP)
  • کاربری و راهبری مایکروسافت پراجکت سرور
  • کاربری و توسعه مایکروسافت شیرپوینت سرور