برای کمک به پشتیبانی از راهکارهای ارائه شده توسط مایکروسافت شیرپوینت و پراجکت سرور، پرومنتک خدمات پشتیبانی دوره‌ای را با امکان دسترسی به متخصصان فنی و تجاری به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

     برای تسهیل این خدمات، شرکت شما می‌تواند بسته پشتیبانی ساعتی را تهیه کند. این ساعت‌ها می‌توانند برای دریافت خدمات پشتیبانی و نگهداشت سیستم مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین ممکن است این ساعت‌ها برای آموزش، بهسازی پیکربندی و گزارش‌سازی استفاده شوند. پشتیبانی ما فراتر از یک پشتیبانی منفعل است. ما همواره در نگهداری و پشتیبانی زیرساخت‌ها، برنامه‌ها و کاربران نهایی شیرپوینت و پراجکت سرور پیش‌دستانه عمل می‌کنیم. مشتریان می‌توانند از مزایای کارگاه‌‌های عملی برای توسعه تجارب آموزشی بهره ببرند.

خدماتی که در قسمت پشتیبانی ارائه می‌شوند، این موارد هستند:

  • پشتیبانی و نگهداری سیستم
  • مدیریت سیستم، پشتیبانی، توسعه، بهینه‌سازی و تغییر پیکربندی با درخواست موردی
  • آموزش عملیات نگهداری و مدیریت سیستم بر حسب نیاز
  • راهنمایی مبتنی بر تجربه‌های موفق در پیاده‌سازی‌های بزرگ
  • نگهداری پیشگیرانه سرور و سیستم