پرومنتک می‌تواند عملیات‌های تجاری را به شکل موثر و سریعی با پیاده‌سازی فرایندها تسهیل کند و سیستم شیرپوینت و پراجکت سرور را با بقیه برنامه‌ها و سیستم‌ها یکپارچه کند. ما بعد از کمک به مشتریان برای استقرار و پیکربندی راهکارها، این خدمات یکپارچه‌سازی را ارائه می‌کنیم:

  • طراحی و انتشار فرم‌های تجاری با استفاده از ابزارهای متفاوت
  • یکپارچگی با محصولات خانواده آفیس با طراحی الگوها
  • یکپارچگی با سیستم ایمیل مایکروسافت (Microsoft Exchange Server)
  • یکپارچگی با سیستم ارتباط سازمانی مایکروسافت (Microsoft Lync Server)
  • یکپارچگی با سیستم‌های ساختاریافته مثل پایگاه‌های داده و دیگر برنامه‌های کاربردی