مایکروسافت پراجکت سرور بدون در نظر داشتن نسخه‌اش، همیشه شکل‌دهنده‌ی ساختارهای EPM است. شیرپوینت هم می‌تواند زیرساخت اطلاعاتی شرکت را شکل بدهد. یک پیاده‌سازی مناسب می‌تواند قابلیت‌های مورد نظر مایکروسافت شیرپوینت و پراجکت سرور را فعال کند و محدوده و توان اجرایی آنها را گسترش بدهد. راهکارهای جدید توسعه یافته هم می‌توانند در بهبود کارایی کاربران و مدیران سیستم موثر باشند.

     خدمات پیاده‌سازی پرومنتک بهترین روش‌های عملکرد تئوریک و تجارب عملی حاصل از موارد متعدد بهبود، نقل و انتقال و استقرار جدید را ترکیب می‌کنند. رویکرد گام به گام پیاده‌سازی در تیم ما بر پایه مایلستون‌ها و تحویل دادنی‌هاست: ارزیابی، گردآوری راهکارهای مورد نیاز، نصب و پیکربندی، استقرار، آموزش و پشتیبانی. ما توانمندسازی کاربرانمان را جدی می‌گیریم و رویکردمان را بر اساس آموزش عملیاتی برای هر شرکت استوار کرده‌ایم. ما بر ساخت و حفظ رابطه بلندمدت با مشتریانمان اعتقاد داریم. به همین دلیل رویکردمان در پیاده‌سازی بر پایه تعهد به انجام برجسته خدمات مشتریان است. تلاش می‌کنیم به دقت انتظارات را تنظیم کرده و همیشه در زمان مقرر شده، اهداف مورد توافق را به نتیجه برسانیم.