مشاوران پرومنتک بعد از جلسات جمع‌آوری الزامات تفصیلی می‌توانند سیستم‌های سازمانی مایکروسافت را پیشنهاد بدهند و مستقر کنند. نحوه استقرار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بایست به شکلی باشد که نیاز مشتری را به بهترین نحو پوشش بدهد. استقرارهای ما چیزی بیشتر از «فقط راه انداختن» است. ما هر بخش سیستم‌های شیرپوینت و پراجکت سرور را به کار می‌گیریم تا به مشتریانمان راهکاری تحویل بدهیم که از متدولوژی‌های قدرتمند مدیریت اطلاعات و پروژه پشتیبانی کند.

مجموعه خدمات ما در بخش استقرار شامل این موارد می‌شود:

  • خدمات نصب کامل یا درخواستی قابلیت‌های مایکروسافت شیرپوینت و پراجکت سرور
  • خدمات پیکربندی و استقرار گام به گام برای رشد دادن راهکارهای مستقر شده
  • جلسات انتقال دانش برای ارائه هر آنچه در فرایند توسعه انجام شده است
  • استفاده از آخرین دانش فنی و بروزرسانی‌ها برای پاسخگویی سریع در مورد مشکلات احتمالی
  • خدمات ممیزی و نگهداری استقرارهای تکمیل شده