مجموعه امکاناتی در اختیار مدیر پروژه قرار گرفته است تا به کمک آنها از یک جا به همه بخش‌های مورد نیاز خود در سامانه دسترسی داشته باشد. وی با استفاده از این ابزارهای متنوع می‌تواند به پروژه‌‎ها و سایت‌هایشان وارد بشود، برنامه‌های زمانبندی مربوط به خود را ممیزی کند و در جریان تغییر اطلاعات آنها توسط دیگر ذینفعان قرار بگیرد.

    این ابزارها به دفتر مدیریت پروژه کمک می‌کند تا سیاست‌های مدیریتی را بر پروژه‌ها اعمال بکند و ارتباط در لحظه خود با مدیران پروژه را در سطح بالایی حفظ بکند. کلیه این قابلیت‌ها بر مبنای شیرپوینت و پراجکت سرور است و نیاز به هیچگونه زیرساخت دیگری ندارد.

زیرسیستم اتاق جنگ پروژه شامل این ماژول‌ها است:

1. پروفایل مدیر پروژه

پروفایل مدیر پروژه محلی است که همه اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار برنامه‌ریز و کنترل‌کننده پروژه قرار می‌دهد. تمرکز امکانات و تعاملات مدیر پروژه با PMO موجب تسهیل اداره نمودن پروژه‌ها می‌شود.

2. ارزیاب برنامه زمانبندی

ارزیاب برنامه زمانبندی یک ابزار کمکی برای برنامه‌ریز پروژه است تا بتواند کیفیت برنامه‌ی زمانبندی پروژه خود را محک بزند. ارزیاب می‌تواند برنامه زمانبندی را بر مبنای یک سری اصول و قواعد منطقی و جهانشمول ارزیابی کند. این ابزار به کارشناسان PMO کمک می‌کند تا با رفع نواقص احتمالی زمانبندی پروژه، یک شبکه یکپارچه و منظمی از فعالیت‌های پروژه را بنا کنند.

3. ثبت تغییرات پروژه

ماژول ثبت تغییرات پروژه همه اطلاعات پروژه را به شکل مستمر پایش می‌کند و امکان مشاهده و مقایسه اطلاعات پروژه را در طول زمان در اختیار کاربر قرار می‌دهد. دفتر مدیریت پروژه برای بررسی روند تغییر اطلاعات پروژه‌های تحت نظارت خود می‌تواند از این بخش استفاده کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ده‌ها قابلیت ماژول‌های این بخش، با ما تماس بگیرید.