زیرسیستم مدیریت اهداف سازمانی بخشی است که به تعریف اهداف شرکت در سطوح و انواع مختلف می‌پردازد. اهداف کلان تا برنامه‌های عملیاتی با وزن و ساختار شکست تعیین می‌شوند. در بازه‌های زمانی تعریف شده میزان پیشرفت توسط سطوح کاربری وارد می‌شود و عملکرد افراد و بخش‌های شرکت در اهداف تعیینی بر همین مبنا محاسبه می‌شود. این زیرسیستم با راهکار مدیریت پروژه مایکروسافت یکپارچه است و امکان ایجاد تناظر بین پروژه‌ها و برنامه‌ها در آن وجود دارد.

قابلیت‌ها و امکانات

تعدادی از ویژگی‌های زیرسیستم مدیریت اهداف سازمانی پرومنتک این موارد هستند:

 1. مدیریت اهداف سازمانی در سطوح مختلف (هولدینگ، شرکت، بخش، تیم، فرد)
 2. برنامه‌ریزی اهداف در سطح کلان و کنترل آنها در سطوح جزئی و پایین
 3. تایید چند سطحی برای ثبت نهایی اهداف و تصویب لیست اهداف سالیانه
 4. پشتیبانی از هر دو روش برنامه‌ریزی بالا به پایین و پایین به بالا (برنامه‌ریزی تعاملی اهداف)
 5. اتصال به سیستم مدیریت پروژه برای ثبت و محاسبه پیشرفت برنامه‌ها بر اساس پیشرفت پروژه‌ها
 6. محاسبه درصد پیشرفت ماهانه و تجمعی برای فعالیت، برنامه، هدف اختصاصی و هدف کلان
 7. کارتابل اختصاصی به تفکیک نقش (مدیر، راهبر، معاون، مسئول اجرا، ناظر و …)
 8. مدیریت دسترسی‌ها در سطوح متفاوت و به تفکیک بازه‌های زمانی مختلف
 9. ماژول عیب‌یاب خودکار جهت صحت‌سنجی اطلاعات ورودی
 10. ماژول ارزشیابی و امتیازدهی مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف
 11. دشبورد مدیریت ارشد و هیئت عامل

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.