پراجکت سرور (Microsoft Project Server) یک راهکار مدیریت پروژه تحت سرور است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه پیدا کرده است. در واقع مایکروسافت توانسته است که با این راهکار، کارکردهای نرم افزار پراجکت (MSP) را افزایش دهد و آن را از یک برنامه ساده در کامپیوتر مدیر پروژه به یک سامانه جامع و متمرکز برای مدیریت همه پروژه‌ها و منابع سازمان تبدیل کند. مایکروسافت توانست در زمان کوتاهی این کار را انجام بدهد. این سامانه با وجود عمر کوتاه خود در مقایسه با دیگر سیستم‌ها، به یکی از رهبران بازار تبدیل شده است. این راهکار سازمان را قادر می‌سازد تا به سرعت پروژه‌ها را آغاز کند، سبد پروژه‌ها را اولویت‌بندی کند و نتایج را با ارزش تجاری مورد انتظار تحویل بدهد.

قابلیت‌ها و امکانات

 1. دسترس‌پذیری: دسترسی از هر نقطه توسط اینترنت یا VPN
 2. مدیریت کار: سادگی در مدیریت و همکاری بر روی کار به عنوان یک تیم
 3. مدیریت تقاضا: شروع ساده پروژه و پیشرفت فرایند تصویب آن به وسیله اعمال نظارت و کنترل مناسب
 4. انتخاب و تجزیه و تحلیل سبد پروژه: شناسایی، انتخاب و تحویل موثر سبد پروژه‌هایی با بهترین هم راستایی با استراتژی کسب و کار و به حداکثر رساندن نرخ برگشت سرمایه
 5. مدیریت منابع: تحلیل نتایج عملکرد نیروی کار و برنامه‌ریزی برای آینده آن
 6. مدیریت زمانبندی: تحویل به موقع پروژه به وسیله یک طرح اجرایی و ایجاد چارچوبی برای پیگیری برنامه و مدیریت تغییر
 7. مدیریت مالی: اتخاذ فرآیندهای مدیریت مالی و پیگیری موثر هزینه برای حصول اطمینان از تحویل در محدوده بودجه مورد نظر و تحقق یافتن سبد پروژه برای منافع پیش‌بینی شده
 8. مدیریت زمان و وظیفه: استفاده از یک رویکرد متمرکز و مشترک برای گزارش‌دهی زمان و مدیریت وظیفه
 9. همکاری: تقویت همکاری تیم و بهبود موفقیت پروژه با قابلیت‌های اجتماعی، ارتباط ساده با پیام‌های فوری و سایت‌های تیمی
 10. مدیریت ریسک و مشکلات: شناسایی، کاهش و جلوگیری از ریسک‌ها و مشکلات مرتبط با پروژه‌ها
 11. گزارش‌دهی و هوش تجاری: جمع‌آوری، طبقه‌بندی، درک و تصمیم‌گیری در مورد داده‌های پروژه
 12. مدیریت برنامه: رسیدن به منافع پیش‌بینی شده برنامه کلی در سراسر پروژه‌ها با استفاده از تکنیک‌های انتخاب شده در چارچوب کاری
 13. توسعه‌پذیری: سادگی در نوشتن نرم‌افزارهای سفارشی و یکپارچگی با دیگر سیستم‌های کسب وکار