به روز ارائه نهایی سامانه در حضور مدیران نزدیک می‏شوید و در حال جمع و جور کردن ریزه کاری‌‏های باقیمانده هستید. تمام اعضای تیم در حال نهایی کردن کارهای خود هستند و اشکالات را برطرف می کنند. تیک تکمیل وظایف خود را می زنید. فکری ذهنتان را آزار می‏دهد که هنوز یک کار باقیمانده است. در برگه های یادداشت خود به دنبال موارد باقیمانده می گردید و همه را تکمیل شده می دانید. وسایل خود را جمه می کنید تا دفتر کار خود را ترک کنید که ناگهان همان فکر آزاردهنده به شما تلنگر می زند که محتوای صفحه مدیریت وظایف را آماده نکرده‌‏اید.

     کارآمدی یک سازمان، یک شرکت، یک اداره، یک تیم و بالاخره یک فرد در گروه انجام صحیح کارها و وظایف است. اینجاست که هنر یک فرد در مدیریت وظایف و زمان مشخص می‏شود. وجود یک ابزار برای تسهیل این نوع مدیریت به طرزی چشمگیر تاثیرگذار است. پرومنتک با ارائه راهکاری قدرتمند در زمینه مدیریت وظایف به شما این امکان را می‏دهد که هیچگاه کار ناتمام نداشته باشید. در اختیار داشتن صفحه‏ای اختصاصی از وظایف خودتان و دیگران، دسته‏‌بندی و مرتب سازی وظایف بر حسب اولویت، تاریخ موعد و هر مشخصه دلخواه دیگر، انجام و پیگیری وظایف را برای شما ساده می‏سازد. دیگر نیازی به این نیست که در میان یادداشت‏های خود به دنبال وظایف خود بگردید. مدیران نیز می‏توانند به راحتی بر روند پیشرفت وظایفی که اختصاص داده‏اند، نظارت داشته باشند. در ادامه برخی از قابلیت‏های این راهکار ارائه شده است:

  • تخصیص وظایف به افراد
  • تعیین اولویت برای وظایف
  • ایجاد گردش کار تخصیص وظایف
  • ایجاد کارتابل اختصاصی افراد
  • اطلاع رسانی اختصاص و تغییر وظایف از طریق ایمیل
  • یکپارچگی با Outlook و دیگر ابزارهای بسته آفیس
  • امکان تعریف وظایف پیش نیاز