آخرین جلسه بررسی علل تاخیر در پیشرفت پروژه برگزار شده و مدیر پروژه تصمیماتی را در راستای بهبود اوضاع اتخاد کرده. اما اکنون پس از یک هفته اعضای جلسه، بر سر تصمیمات، وظایف و موعد انجام آن‏ها اختلاف نظر دارند. بدتر از همه اینکه، صورتجلسه گم شده است و بعضی از افراد هم در جریان برگزاری جلسه نبوده اند. جلسات در سازمان‏ها و شرکت‏ها معمولا به منظور بررسی، اطلاع‏رسانی، همفکری و بهبود کسب و کار برگزار می‏شوند. حال اگر مدیریتی بر روی برگزاری صحیح و کامل این جلسات وجود نداشته باشد مطمئنا اهداف مورد انتظار آن نیز، محقق نخواهد شد. پرومنتک، راهکاری برای شما و سازمانتان ارائه می‏کند تا بتوانید با تلاش کمتر نتیجه بهتری بدست آورید. راهکار مدیریت جلسات پرومنتک سبب می‏شود تا افراد به راحتی در جریان برگزاری جلسات قرار می‏گیرند، تصمیمات و صورتجلسات در فضایی مشترک برای تیم ثبت شده باشند و پیگیری رویدادها و وظایف تخصیص داده شده به افراد، به سادگی انجام شود.

  • تخصیص وظایف به افراد
  • ثبت مستندات و صورتجلسات
  • ثبت تصمیمات و دستورجلسات
  • ایجاد فضای کاری مجازی جلسه
  • تعیین حضار جلسه و دعوت از طریق ایمیل
  • یکپارچگی با Outlook و دیگر ابزارهای بسته آفیس
  • امکان تعریف رویدادها و جلسات تکرار شونده با الگوهای زمان مختلف